Szanowni Państwo,

Gorąco zapraszamy do udziału w V edycji konferencji "Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem".

Organizacja tego spotkania jest kontynuacją wieloletniej inicjatywy edukacyjnej na rzecz pielęgniarek neonatologicznych i położnych. Konferencja odbędzie się w Warszawie, 29 lutego 2019 roku. Będziemy tak, jak w latach poprzednich omawiać zagadnienia istotne dla Waszej pracy z noworodkami. Program konferencji został opracowany w oparciu o informacje otrzymywane z wielu Oddziałów Noworodkowych zgłaszających zainteresowanie i potrzebę omówienia tych zagadnień.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM. Organizatorem konferencji jest firma Medius.


Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40