Koordynator Merytoryczny:
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

PROGRAM

09.00-09.10

Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

09.10-09.30

Znaczenie mentoringu w neonatologii
prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska - Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

09.30-09.50

Czas na zmiany - czy w położnictwie i pielęgniarstwie neonatologicznym może być inaczej
mgr Monika Jodłowska - Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

09.50-11.40

Sesja I
Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

09.50-10.10

Surfaktant bez intubacji - jak to nam wychodzi
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik - Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10.10-10.30

Leczenie przeciwbólowe na oddziałach noworodkowych
Dr n. o zdr. Magdalena Panek - Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

10.30-10.50

Jak realizowane są szczepienia wcześniaków na oddziałach noworodkowych
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.50-11.10

Wypalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek i położnych pracujących na oddziałach noworodkowych
Mgr Magdalena Rudyk - Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

11.10-11.40

Ruchy antyszczepionkowe
Dr n. med. Ewa Duszczyk - Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11.40-11.50

Dyskusja

11.50-12.10

Przerwa

12.10-14.10

Sesja II
Prowadzący:
Dr n. med. Renata Bokiniec
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

12.10-12.30

Depresja okołoporodowa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki - Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

12.30-12.50

Noworodek z porodu indukowanego
Dr Joanna Puskarz-Gąsowska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.50-13.20

Przeżycie czy jakość życia ? O roli drobiazgów w końcowym wyniku leczenia ekstremalnie niedojrzałego noworodka
Prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński - PWSZ w Oświęcimiu

13.20-13.40

Komunikacja z rodzicami wcześniaków - bo słowa mają moc
Mgr Elżbieta Brzozowska - ExpertPR Consultancy

13.40-14.00

Wpływ krwawień około i dokomorowych na dalszy rozwój noworodków
Dr n. med. Renata Bokiniec - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14.00-14.10

Dyskusja

14.10-14.40

Przerwa

14.40-15.55

Sesja III
Prowadzący:
Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

14.40-14.45

NAN OPTI PRO - żywienie dla przyszłości
Mgr Katarzyna Gregorowicz

14.45-15.05

Jak rozszerzać dietę u niemowląt karmiąc piersią
Mgr Agnieszka Muszyńska - Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

15.05-15.25

Jak znaleźć motywację do pracy - pielęgniarka neonatologiczna w obliczu codziennych wyzwań
Mgr Ewa Matusiak - ExpertPR Consultancy

15.25-15.45

Funkcjonowanie banków mleka kobiecego w podmiotach leczniczych w Polsce. Idea i praktyka
Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska - Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15.45-15.55

Dyskusja

15.55

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40