Koordynator Merytoryczny:
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

PROGRAM

09.00-09.10

Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

09.10-09.30

Znaczenie mentoringu w neonatologii
prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

09.30-11.30

Sesja I
Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

09.30-09.50

Surfaktant bez intubacji-jak to nam wychodzi
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik - Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

09.50-10.10

Leczenie przeciwbólowe na oddziałach noworodkowych
Mgr Magdalena Panek - Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego

10.10-10.30

Jak realizowane są szczepienia wcześniaków na oddziałach noworodkowych
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

10.30-10.50

Wypalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek i położnych pracujących na oddziałach noworodkowych
Mgr Magdalena Rudyk - Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

10.50-11.20

Ruchy antyszczepionkowe
Dr n. med. Ewa Duszczyk - Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

11.20-11.30

Dyskusja

11.30-11.50

Przerwa

11.50-13.50

Sesja II
Prowadzący:
Dr n. med. Renata Bokiniec
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

11.50-12.10

Depresja okołoporodowa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki - Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

12.10-12.30

Noworodek z porodu indukowanego
Dr Joanna Puskarz-Gąsowska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

12.30-13.00

Przeżycie czy jakość życia ? O roli drobiazgów w końcowym wyniku leczenia ekstremalnie niedojrzałego noworodka
Prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński - PWSZ w Oświęcimiu

13.00-13.20

Komunikacja z rodzicami wcześniaków - bo słowa mają moc
Mgr Elżbieta Brzozowska - ExpertPR Consultancy

13.20-13.40

Wpływ krwawień około i dokomorowych na dalszy rozwój noworodków
Dr n. med. Renata Bokiniec - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

13.40-13.50

Dyskusja

13.50-14.20

Przerwa

14.20-15.30

Sesja III
Prowadzący:
Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

14.20-14.40

Jak rozszerzać dietę u niemowląt karmiąc piersią
Mgr Agnieszka Muszyńska - Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

14.40-15.00

Jak znaleźć motywację do pracy - pielęgniarka neonatologiczna w obliczu codziennych wyzwań
Mgr Ewa Matusiak - ExpertPR Consultancy

15.00-15.20

Funkcjonowanie banków mleka kobiecego w podmiotach leczniczych w Polsce. Idea i praktyka
Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska – Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

15.20-15.30

Dyskusja

15.30

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40